Twoje wyniki wyszukiwania

 Rekrutacja

Ofeujemy 5 kierunków i wiele specjalności na wszystkich III poziomach studiów (licencjackie, inżynierskie, magisterskie i doktorskie).
Przegląd oferty umożliwia wyszukiwarka. Kierunki studiów rozróżniamy ze względu na poziom studiów i trzy obszary naszego działania.

Kontakt do komisji rekrutacyjnejdr Maciej Kuchowicz, maciej.kuchowicz@uwr.edu.pl, tel. 71 375 9466