kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Lekcje dla gimnazjów

Wykładowca Tytuł Kiedy (Ilość miejsc)
Właściwości materii
Zmiany stanu skupienia materii. Zależność temperatury wrzenia od ciśnienia. Rozszerzalność temperaturowa. Własności substancji w niskich temperaturach. Napięcie powierzchniowe. Kinetyczny model budowy materii.
2023-05-09 10:15 - 11:45 (200)
2023-05-09 12:15 - 13:45 (200)
Ruch i siły
Ruch prostoliniowy jednostajny i zmienny. Ruch drgający. Ruchy krzywoliniowe. Zasada zachowania pędu. Zasady dynamiki.
Elektryczność
Zjawiska elektryczne wokół nas. Elektryzowanie. Oddziaływanie ładunków elektrycznych. Przewodniki i izolatory. Pole elektryczne - linie pola, ruch ładunków w polu elektrycznym. Baterie i akumulatory. Prąd elektryczny w gazach i w przewodnikach. Pomiar natężenia i napięcia. Prawo Ohma. Nadprzewodnictwo. Łączenie oporów.
2023-04-18 10:15 - 11:45 (200)
2023-04-18 12:15 - 13:45 (170)
Magnetyzm
Magnesy stałe, Linie pola magnetycznego. Pole magnetyczne Ziemi. Doświadczenie Oersteda. Elektromagnes. Ferromagnetyzm. Przewodnik z prądem w polu magnetycznym – siła Lorentza. Indukcja elektromagnetyczna – prawo Faradaya. Prąd zmienny – transformator. Silniki i prądnice.
2023-04-25 10:15 - 11:45 (200)
2023-04-25 12:15 - 13:45 (200)
Fale elektromagnetyczne
Spektrum fal elektromagnetycznych – od fal radiowych do promieniowania gamma.Światło: odbicie i załamanie, barwy, dyfrakcja, interferencja i polaryzacja, zjawisko fotoelektryczne.
Cyrk fizyczny 2022 - Porządek i chaos.
Spektakl naukowy z fizyki dla wszystkich, od najmłodszych i trochę starszych po dorosłych, z wyjaśnieniami, które każdy zrozumie. Tegoroczny program dotyczy zjawisk, w których można znaleźć przejawy uporządkowania lub takie, którymi rządzi chaos.
2023-03-21 10:15 - 11:45 (200)
2023-03-21 12:15 - 13:45 (200)
2023-03-28 10:15 - 11:45 (200)
2023-03-28 12:15 - 13:45 (200)
2023-04-04 10:15 - 11:45 (40)
2023-04-04 12:15 - 13:45 (100)
2023-05-16 10:15 - 11:45 (200)
2023-05-16 12:15 - 13:45 (200)
2023-05-23 10:15 - 11:45 (200)
2023-05-23 12:15 - 13:45 (200)
2023-05-30 10:15 - 11:45 (200)
2023-05-30 12:15 - 13:45 (200)
2023-06-06 10:15 - 11:45 (200)
2023-06-06 12:15 - 13:45 (200)
Drgania i fale
Ruch harmoniczny, drgania swobodne. Drgania wymuszone i zjawisko rezonansu. Drgania tłumione. Fale mechaniczne. Fala stojąca. Zjawiska falowe.
Energia
Rodzaje energii. Zasada zachowania energii. Budowa atomu. Energia jądrowa. Promieniowanie jądrowe. Alternatywne źródła energii.
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski