kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Sukces dra Graczyka

Dr Krzysztof Graczyk z Instytutu Fizyki Teoretycznej został laureatem tegorocznego konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na stypendia dla młodych, wybitnych naukowców, którzy nie ukończyli 35 roku życia. Stypendia przyznawane są w pięciu kategoriach: nauki ścisłe, medyczne, przyrodnicze, techniczne oraz humanistyczne i społeczne i w otrzymało je w sumie 85 osób, w tym 11 z Uniwersytetu Wrocławskiego. Dr Graczyk dostał stypendium na trzy lata.

Więcej informacji:  tutaj i tutaj.

C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski