kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Astronomia II st

Opis:
Studia na kierunku astronomia są studiami wyjątkowymi. Częściowo ze względu na kameralność tych studiów, która bardzo ułatwia kontakt między studentami a prowadzącymi zajęcia. Ale przede wszystkim ze względu na przedmiot studiów, który najczęściej znajduje się bardzo daleko. Tym niemniej astronomia jest nauką jak najbardziej ścisłą. Z pokrewnymi studiami, przede wszystkim studiami fizyki, łączy nasze studia konieczność zdobycia na wstępie podstaw matematyczno-fizycznych. Dzięki nim studenci uczą się rozumieć jak "działa" Wszechświat. Ale nie tylko. To, czego staramy się nauczyć naszych studentów, to przede wszystkim umiejętność myślenia analitycznego, ścisłego rozumowania i rozwiązywania problemów, czemu towarzyszy znakomite obycie z technikami komputerowymi. A poza tym staramy się zaszczepić im ciekawość świata.


Na kierunku astronomia proponujemy studia I i II stopnia. Te pierwsze trwają 3 lata i kończą się zdobyciem dyplomu licencjackiego. Te drugie, dwuletnie, to studia kończące się zdobyciem tytułu magistra astronomii. Możliwy jest jeszcze wyższy etap naszych studiów — 4-letnie studia doktoranckie (obecnie w Kolegium Doktorskim Fizyki i Astronomii w ramach Szkoły Doktorskiej UWr). To już nie tyle studia, ile raczej wstęp do samodzielnej pracy naukowej. Zajęć regularnych jest na tych studiach niewiele, ba, doktoranci sami prowadzą zajęcia dla studentów. Większość czasu doktoranci spędzają na realizacji własnego naukowego projektu badawczego, którego ukoronowaniem jest rozprawa doktorska i stopień naukowy doktora astronomii.
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski