kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Staże studenckie edycja 2021 - rekrutacja studentów - II tura

Firma GlobalLogic zgłosiła gotowość przyjęcia dodatkowych 5 stażystów na płatne staże organizowane w ramach projektu Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022. W I turze rekrutacji na staże w firmie GlobalLogic zakwalifikowało się już 5 studentów kierunku Informatyka stosowana i systemy pomiarowe. Projekt zapewnia stypendia stażowe dla wszystkich 5 osób, które zakwalifikują się na staż w II turze rekrutacji.

Zachęcamy studentów VI semestru kierunku Informatyka stosowana i systemy pomiarowe do zapoznania się z programami staży oferowanych przez firmę GlobalLogic. Zwracamy uwagę, że w zdecydowanej większości staże będą realizowane w trybie pracy zdalnej.

Zainteresowane osoby prosimy o składanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego wraz z listem motywacyjnym pani Alicji Zalewskiej w dziekanacie WFiA lub przesłanie skanu dokumentacji pocztą elektroniczną na adres alicja.zalewska@uwr.edu.pl. Zgłoszenia przyjmowane będą do 11 lipca br. Rekrutacja na staże odbywa się na zasadach konkursu, zgodnie z załączonym regulaminem.
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski