kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Uczestnicy uzupełniającego szkolenia SOLIDWORKS jako narzędzie wspomaganego komputerowo nauczania grafiki inżynierskiej

Osoby zakwalifikowane do udziału w uzupełniającym szkoleniu umożliwiającym nabycie zaawansowanych umiejętności nauczania grafiki inżynierskiej pn. SOLIDWORKS jako narzędzie wspomaganego komputerowo nauczania grafiki inżynierskiej:
1. dr Robert Konieczny
2. dr Maciej Kuchowicz
3. dr Katarzyna Lament
4. dr Rafał Szukiewicz.
Na listę rezerwową wpisano dra hab. Ireneusza Morawskiego.

Uczestnicy wsparcia przystępujący do projektu proszeni są o kontakt z panią Alicją Zalewską z dziekanatu w celu wypełnienia wymaganych dokumentów.
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski