kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Rekrutacja na uzupełniające szkolenie SOLIDWORKS jako narzędzie wspomaganego komputerowo nauczania grafiki inżynierskiej

Rozpoczynamy rekrutację na szkolenie umożliwiające nabycie zaawansowanych umiejętności nauczania grafiki inżynierskiej w ramach zajęć przewidzianych w programie studiów inżynierskich I stopnia na kierunku Informatyka stosowana i systemy pomiarowe. Szkolenie realizowane jest w ramach projektu Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Szkolenie przeprowadzi dr Paweł Kosmatka z firmy CAD Perfekt. Program szkolenia obejmuje zaawansowane elementy SOLIDWORKS, takie jak modelowanie powierzchni, tworzenie animacji, PCB oraz symulacje, w tym symulacje przepływów. Szkolenie odbędzie się w czasie wolnym od zajęć i będzie trwało łącznie 70 godzin lekcyjnych.

Nabór uczestników prowadzony jest spośród nauczycieli akademickich WFiA. Procedura kwalifikacji na szkolenie przewiduje test z podstaw grafiki inżynierskiej.

Formularze rekrutacyjne należy składać osobiście w dziekanacie WFiA lub przesyłać w formie elektronicznej pani Alicji Zalewskiej na adres alicja.zalewska@uwr.edu.pl do wtorku, 23 czerwca br., do godz. 13:00.
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski