kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Lewicki Maciej

Streszczenie:
Cele naukowe Podstawowym celem tej pracy była identyfikacja i pomiar widm naładowanych hadronów wyprodukowanych w centralnych zderzeniach Ar+Sc przy sześciu pędach wiązki w przedziale 13A-150A GeV/c. Badania te są ważną częścią programu Kolaboracji NA61/SHINE, której głównym celem jest poszukiwanie oznak początku spontanicznego uwolnienia kwarków oraz punktu krytycznego chiralnej przemiany fazowej. Wykonane pomiary własności produkcji hadronów w zderzeniach Ar+Sc sugerują, że reakcja ta jest na swoistej granicy pomiędzy “ciężkimi” a “lekkimi” systemami. Tzn., możliwe jest, że zderzenia Ar+Sc to najmniejszy z badanych układów, w którym zderzenia poszczególnych nukleonów tworzą nie oddzielne klastry N+N, a kolektywnie ewoluujący układ, w którym może być tworzona plazma kwarkowo-gluonowa w najwyższych energiach SPS. Metodologia Dane o zderzeniach Ar+Sc zebrane zostały w roku 2015 przez kolaborację NA61/SHINE.Proces analizy tych danych prezentowany tutaj dotyczy kolejno wyboru badanych zderzeń zarówno ze względu na jakość pomiaru,jak i na badaną fizykę,następnie identyfikację najliczniej produkowanych naładowanych hadronów oraz wreszcie wyznaczenie ich widm. Uzyskane rezultaty dostarczają najważniejszych informacji dotyczących π+, π−, K+, K−, p oraz ¯ p produkowanych w oddziaływaniach silnych i elektromagnetycznych w najbardziej centralnych zderzeniach Ar+Sc. Widma pędu poprzecznego oraz pośpieszności zostały zmierzone dla każdej z wymienionych cząstek oraz obliczone zostały średnie krotności naładowanych kaonów. Znaczenie dla badań oddziaływań silnych Rezultaty referowanych badań pozwalają przede wszystkim na poznanie wpływu rozmiaru zderzanych jonów na własności produkcji hadronów. W szczególności, zaobserwowana zależność produkcji dziwności (K+/π+) od rozmiaru układu nie może być wytłumaczona w ramach stosowanych powszechnie modeli teoretycznych zderzeń ciężkich jonów,dostarczając tym samym motywacji do dalszych badań fenomenologicznych.Podobnie zmierzone widma pośpieszności protonów i antyprotonów pozwalają na dalsze badania równania stanu w materii o wysokiej gęstości barionowej. Szczegółowa wiedza na temat zależności produkcji hadronów od rozmiarów zderzanych układów z pewnością przyczyni się do lepszego zrozumienia podstawowych własności silnie oddziałującej materii w pobliżu początku spontanicznego uwolnienia kwarków.
Data wszczęcia przewodu: 2018-09-11 00:00
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski