kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Rekrutacja na szkolenie SOLIDWORKS jako narzędzie wspomaganego komputerowo nauczania grafiki inżynierskiej

Rozpoczynamy rekrutację na kolejną edycję szkolenia umożliwiającego nabycie umiejętności nauczania grafiki inżynierskiej w ramach przedmiotów Grafika Inżynierska 1 i Grafika Inżynierska 2 prowadzonych na studiach inżynierskich I stopnia na kierunku Informatyka stosowana i systemy pomiarowe. Szkolenie realizowane jest w ramach projektu Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Szkolenie odbędzie się w czasie wolnym od zajęć i będzie trwało łącznie 70 godzin. Nabór uczestników prowadzony jest spośród nauczycieli akademickich WFiA, którzy nie odbyli wcześniej podobnego szkolenia. Procedura kwalifikacji na szkolenie przewiduje test z podstaw grafiki inżynierskiej.

Formularze rekrutacyjne należy składać u pani Alicji Zalewskiej w dziekanacie WFiA do piątku, 6 września br., do godz. 12:00.
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski