kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Staże studenckie - II tura rekrutacji

Ogłaszamy II turę rekrutacji na płatne staże organizowane w ramach projektu Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022. Zapraszamy studentów VI semestru kierunku Informatyka stosowana i systemy pomiarowe do zapoznania się z dostępnymi programami oferowanych staży.

Zainteresowane osoby prosimy o składanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego wraz z listem motywacyjnym zawierającym uzasadnienie wyboru preferowanych ofert staży pani Alicji Zalewskiej w dziekanacie WFiA do czwartku, 27 czerwca br., do godz. 13:00.
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski