kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Spotkania z nanotechnologią (szkoła podstawowa, liceum)

Wykład dotyczy nanotechnologii, a w szczególności jej zastosowań. Omówione zostaną podstawy nanotechnologii, jej narzędzia, a także wybrane zdobycze nanonauki. Uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania z takimi zagadnieniami nanotechnologii jak wytwarzanie powierzchni hydrofobowych, ciecze ferromagnetyczne, przewodnictwo elektryczne grafitu (grafemu), czy podstaw chromatografii.

Wykład dostępny również w języku angielskim / Lecture avaliable in english

C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski