kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Miśkiewicz, Janusz

Data wszczęcia przewodu: 2014-12-22 00:00
Streszczenie:
Celem pracy było opracowanie metod analizy korelacji krzyżowych układów złożonych, w zastosowaniu do analizy korelacji pomiędzy szeregami opisującymi układy ekonomiczne. W toku prac wskazano, że integralną częścią analizy jest metoda badania własności macierzy korelacji. Przebadano następujące miary korelacji: odległość ultrametryczną, odległość Manhattan, odległości entropowe oparte na indeksie Theila oraz opracowano potęgowy schemat korelacji. Pokazano, że entropowa miara korelacji krzyżowych pozwala na właściwy opis procesów globalizacyjnych w układach makroekonomicznych, natomiast potęgowy schemat korelacji pozwala na identyfikację kryzysów. Ponadto opracowano i zbadano metody analizy macierzy korelacji: jednostronny łańcuch minimalny, dwustronny łańcuch minimalny, lokalnie minimalne drzewo rozpinające, sieci na granicy perkolacji, sieci preferujące siłę, podobieństwo i stabilność korelacji. Pokazano, że opracowane metody znacząco poprawiają możliwości porównywania i identyfikacji kryzysów ekonomicznych.
Data nadania stopnia: 2015-10-20 00:00
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski