kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

IWSP-2015

Organizowane cyklicznie przez Instytut Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego Międzynarodowe Warsztaty Fizyki Powierzchni, znane bardziej pod swoją angielską nazwą International Workshop on Surface Physics (IWSP), to kameralne konferencje z programem naukowym eksponującym wiodące zagadnienia współczesnej fizykochemii powierzchni. Tegoroczna, siódma już edycja warsztatów odbędzie się w Trzebnicy w dniach 21-25 czerwca 2015.
IWSP-2015 zgromadzi niemal stu naukowców z całego świata. Obok wielu uznanych ekspertów fizyki powierzchni, w warsztatach licznie uczestniczyć będą studenci i doktoranci. Na program składa się 13 zaproszonych wykładów, 31 referatów i 46 prezentacji plakatowych. Jak na to wskazuje podtytuł warsztatów 'Molecular Nanostructures', wiodącą tematyką IWSP-2015 są właściwości powierzchniowych układów molekularnych. Konferencja będzie okazją zarówno do przeglądu aktualnego stanu wiedzy i prezentacji najnowszych osiągnięć, jak również dyskusji perspektyw tej aktywnie rozwijającej się dziedziny nauki. Poruszane zagadnienia dotyczyć będą m.in. procesów adsorpcji i desorpcji atomów i cząsteczek na powierzchniach ciał stałych, samoorganizacji warstw molekularnych i dynamiki ich wzrostu, funkcjonalizacji nanostruktur organicznych i nieorganicznych oraz metod rozwijanych w celu badania i kontroli ich właściwości. Zaplanowane zostały specjalne sesje tematyczne poświęcone elektronice molekularnej i badaniom elektrochemicznym. Inne gałęzie fizykochemii powierzchni, w szczególności związane z powierzchniami i cienkimi warstwami tlenków, stopami powierzchniowymi, modelowymi układami katalitycznymi czy nanomateriałami na bazie węgla, będą również reprezentowane w programie IWSP-2015.

Oprócz wysokiego poziomu prezentowanych prac, specyfiką warsztatów IWSP jest wyjątkowa atmosfera sprzyjająca owocnym dyskusjom — zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu planowanych sesji naukowych. Konferencja stawia na bezpośrednie kontakty osobiste, co umożliwia efektywną wymianę idei i skuteczne zdobywanie wiedzy.

Więcej informacji o tegorocznych warsztatach, w tym szczegółowy ich program, można znaleźć na stronie IWSP-2015 pod adresem http://www.iwsp2015.ifd.uni.wroc.pl/.

C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski