kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

ERNST BAUER (ur. 1928)

W 1958 roku wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie kierował Pracownią Wzrostu Kryształów w Michelson Laboratory w China Lake w Kalifornii.W 1969 roku wrócił do Niemiec, został profesorem i dyrektorem Instytutu Fizyki na Politechnice w Clausthal. W 1991 roku podjął współpracę z Arizona State University, na pełnym etacie pracuje tam od 1996 roku. W 1958 roku opracował termodynamiczną teorię epitaksjalnego wzrostu kryształów. W 1962 stworzył mikroskopię niskoenergetycznych elektronów (LEEM Low-energy electron microscopy), którą następnie rozwijał. Metoda ta pozwala na badanie chemicznych, fizycznych i magnetycznych własności powierzchni i nanostruktur.

Kalendarium:
  • 2014-01-22 Uchwała Senatu o nadaniu tytułu doktora honoris causa UWr.
  • 2014-10-01 Uroczystość nadania tytułu na doktora honoris causa UWr
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski