kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

2015-01-20

1. Komunikaty. - ref. Dziekan
2. Wniosek o przyznanie nagrody ministra. - ref. Dziekan
3. Wniosek Komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Karoliny Idczak o nadanie jej stopnia doktora nauk fizycznych w zakresie fizyki. - ref. prof. M. Nowicki
4. Wniosek Komisji ds. przewodu doktorskiego mgr. Michała Jurczyszyna o nadanie mu stopnia doktora nauk fizycznych w zakresie fizyki. - ref. prof. L. Markowski
5. Wniosek Komisji ds. przewodu doktorskiego mgr. Michała Kamionki o nadanie mu stopnia doktora nauk fizycznych w zakresie astronomii. - ref. prof. A. Pigulski
6. Wniosek o zatrudnienie prof. dr. hab. Jerzego Lukierskiego na stanowisku profesora zwyczajnego (etat naukowy) w IFT na czas realizacji projektu NCN i udzielenie mu urlopu bezpłatnego na okres zatrudnienia. - ref. prof. J. Jędrzejewski
7. Wniosek o zatrudnienie dr. Zbigniewa Strycharskiego na stanowisku starszego wykładowcy w IFT na zasadzie umowy o pracę na czas określony. - ref. prof. J. Jędrzejewski
8. Wniosek o uruchomienie nowego kierunku studiów - Informatyka stosowana. - ref. prof. R. Cach
9. Przyjęcie protokółu posiedzenia odbytego w dniu 25 listopada 2014 r.
10. Wolne wnioski

C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski