kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

2014-03-25

1. Komunikaty.
2. Wniosek o:
a) wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Katarzyny Lament i wyznaczenie promotora,
b) powołanie komisji ds. tego przewodu,
c) określenie zakresu egzaminów doktorskich,
d) powołanie Komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie.
3. Wniosek o udzielenie płatnego urlopu naukowego dr. Zbigniewowi Kołaczkowskiemu.
4. Wniosek o przyjęcie programu studiów doktoranckich fizyki
5. Wniosek o podjęcie uchwały upoważniającej dziekana do zmiany ilości punktów ECTS w niektórych przypadkach.
6. Przyjęcie protokółu posiedzenia Rady Wydziału z dnia 17 grudnia 2013 r.
7. Wolne wnioski.

C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski