kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Praktyki studenckie

Od roku akademickiego 2013/14 wchodzą w życie nowe zasady realizowania praktyk
przewidzianych w programach kształcenia.
Zarządzenie Rektora Nr 115/2013 oraz 100/2015. Dotyczy ono tylko studentów przyjętych w r.ak. 2013/14 i później.

Studentów przyjętych w latach wcześniejszych obowiązują stare zasady
określone w Zarządzeniu Rektora Nr 56/2006.

Istnieje również możliwość realizowania praktyk nie ujętych w programie studiów.
Druki w Komunikacie Rektora z dnia 7 sierpnia 2015 r. poniżej.

Druki umów na praktyki przewidziane w programach kształcenia oraz innych wymaganych dokumentów
znajdują się w Zarządzeniach umieszczonych poniżej.

Opiekunem praktyk wakacyjnych jest dr Rafał Szukiewicz.
Godziny konsultacji: wtorek 10.00 - 11.00, piątek 14.00 - 15.00 (p. 313)
Najlepiej kontaktować się przez email: rafal.szukiewicz@uni.edu.pl

C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski