kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Wybory przedstawicieli doktorów do Senatu i Komisji Dyscyplinarnej

WYDZIAŁOWA KOMISJA WYBORCZA zaprasza nauczycieli akademickich (doktorów i magistrów) zatrudnionych na Wydziale Fizyki i Astronomii do udziału w zebraniu wyborczym zwołanym w celu wyboru przedstawicieli do Senatu i Komisji Dyscyplinarnej. Zebranie odbędzie się w s. 163 (Sala im. Jana Rzewuskiego) 20 kwietnia 2012 r. (Piątek) bezpośrednio po spotkaniu z kandydatami na DZIEKANA.

C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski