kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Dwa granty MAESTRO

Na stronach Narodowego Centrum Nauki opublikowano listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu MAESTRO dla doświadczonych naukowców na finansowanie projektów badawczych mających na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mogą być odkrycia naukowe, ogłoszonego w dniu 15 czerwca 2011 roku.

Do finansowania zakwalifikowano:

  • 7 projektów w dziale Nauk Humanistycznych, Społecznych
    i o Sztuce,
  • 23 w dziale Nauk o Życiu
  • 29 w dziale Nauk Ścisłych i Technicznych.

Wśród projektów zakwalifikowanych w dziale Nauk Ścisłych i Technicznych znajdują się dwa projekty profesorów naszego wydziału:

Lp. Tytuł Kierownik projektu Nazwa podmiotu Przyznana dotacja (PLN)
7 Dynamika korelacji w gęstej materii hadronowej prof. dr hab. David Blaschke Uniwersytet Wrocławski 1 949 000
10 Semiklasyczna kwantowa grawitacja i fenomenologia kwantowej grawitacji prof. dr hab. Jerzy Kowalski-Glikman Uniwersytet Wrocławski 1 363 420

Finansowanie uzyskał także projekt prof. dr hab. Jacka Józefa Otlewskiego z Wydziału Biotechnologii (dział Nauk o Życiu)

Gratulujemy!

C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski