kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Wykaz przychodni, w których studentki/ci mogą wykonać bezpłatne badania

Badania są przeprowadzane w DWOMP we Wrocławiu
(Ośrodek główny we Wrocławiu 50-123 Wrocław ul. Oławska 14, tel. 713449300, 713449304, 713449353)
oraz w innych jednostkach na terenie województwa dolnośląskiego (wykaz poniżej).
W celu wyznaczenia terminu badania proszę o osobiste bądź elektroniczne dostarczenie skierowania na badania
wraz z podaniem numeru telefonu kontaktowego.
Skan skierowania proszę przesyłać na adres: uczniowie@dwomp.pl

C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski