kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Pomoc materialna

Formy pomocy materialnej dla doktorantek/ów:
  • stypendium socjalne,
  • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
  • stypendium Rektora dla doktorantów,
  • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia,
  • zapomogi.
Wykaz wymaganych dokumentów oraz regulamin przyznawania pomocy materialnej dla doktorantek/ów znajduje się także na stronie Działu Spraw Studenckich:

https://uni.wroc.pl/4764-2/wsparcie-dla-doktorantow/
.
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski