kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Spotkanie z wybitnie uzdolnioną młodzieżą

4 kwietnia 2009 r. odbyło się spotkanie pracowników i doktorantów naszego wydziału z grupą uczniów wybitnie uzdolnionych w zakresie fizyki. W spotkaniu zatytułowanym Co nowego w fizyce? udział wzięło 33 uczniów dolnośląskich szkół ponadgimnazjalnych - uczestników drugiego etapu Olimpiady Fizycznej oraz silna reprezentacja uczniów II LO w Jeleniej Górze wraz z opiekunem, mgrem Jackiem Smoterem.

Podczas spotkania wykłady wygłosili: prof. Jerzy Przystawa, prof. Antoni Ciszewski, dr Cezary Juszczak, mgr Daniel Niewieczerzał i dr Dariusz Grech. Ponadto uczestnicy spotkania mieli możliwość obejrzenia dwóch pracowni fizycznych (dra Bogdana Barwińskiego i dr hab. Marka Nowickiego).

Władze Wydziału reprezentowali: Dziekan, prof. Robert Olkiewicz i Prodziekan ds Dydaktycznych, dr hab. Ewa Dębowska.

Spotkanie zorganizował dr Dariusz Grech.

C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski