kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Stypendia i miejsca w domach studenckich na rok akad. 2008/2009

Studenci nie mieszkający w D.S oraz studenci przyjęci na I rok studiów w roku akad. 2008/2009 składają podania w dziekanacie do dnia 5 sierpnia b.r. Lista przyznanych miejsc w DS będzie ogłoszona na www.dzmlodz.uni.wroc.pl do dnia 15.09.2008 r.

Wnioski wraz z kompletem dokumentów) o stypendia socjalne, żywieniowe, mieszkaniowe i specjalne dla osób niepełnosprawnych na rok ak. 2008/2009 należy składać do dnia 29 sierpnia 2008 r. Studenci przyjęci na studia w terminie późniejszym składają dokumenty do dnia 22 września 2008 r.


C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski