kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

(pl)

Wnioski o przyznanie stypendium ministra za osiągnięcia w nauce oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe na rok akademicki 2008/2009 należy składać w dziekanacie w terminie do dnia: 12 czerwca 2008 r.

Wniski wraz z załącznikami należy składać w dwóch egzemplarzach.

Wnioski można pobierać w dziekanacie lub ze strony internetowej działu młodzieżowego:

www.dzmlodz.uni.wroc.pl

C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski