kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Instytut Fizyki Teoretycznej koordynatorem programu ESF

Instytut Fizyki Teoretycznej koordynatorem programu ESF

Instytut Fizyki Teoretycznej został koordynatorem formalnie zatwierdzonego w ostatnich dniach międzynarodowego programu sieciowego Europejskiej Fundacji Nauki (ESF - European Science Foundation). Program ten, zatytułowany "The New Physics of Compact Stars", w skrócie "CompStar", jednoczy grupy badawcze dziewięciu krajów europejskich. Poza Polską są to Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Włochy, Dania, Szwajcaria, Hiszpania, Portugalia. Przewidywany koszt programu jest rzędu 350 tysięcy euro. Kierownikiem programu i jego inicjatorem jest profesor David Blaschke z Zakładu Teorii Cząstek Elementarnych IFT.

Przewidziany na pięć lat projekt poświęcony jest badaniom własności supergęstej gęstej i zimnej materii hadronowej, której oczekuje się we wnętrzu gwiazd neutronowych czy też przewidywanych teoretycznie jest bardziej zagęszczonych gwiazd kwarkowych. Występujące tu pojęcie zimnej materii hadronowej ma charakter raczej umowny i jest stosowane dla odróżnienia od tzw. gorącej materii hadronowej powstałej przy ultrarelatywistycznych zderzeniach ciężkich jonów, gdzie temperatury są rzędu 10 do potęgi 12 stopni Celsjusza. W porównaniu z tym temperatury rzędu dziesiątków czy nawet setek milionów stopni są przeraźliwym chłodem.

W ostatnich latach dzięki rozwiniętym nowym technikom obserwacyjnym związanymi z badaniami rozbłysków wysokoenergetycznych promieni X oraz nowym detektorom fal grawitacyjnych powstało szerokie pole badawcze dla badań interdyscyplinarnych w tej dziedzinie. Jest to obszar gdzie spotyka się astrofizyka z ogólną teorią względności, teorią cząstek elementarnych i kosmologią.

W ramach programu zostanie zorganizowanych szereg konferencji, poświęconych zarówno wymianie doświadczeń w tej dziedzinie, jak i mających na celu kształcenia młodych adeptów tej gwałtownie rozwijającej się dyscypliny badawczej. Pierwszą taką konferencją, inaugurującą cały program, będzie przyszłoroczna 44 Karpacka Zimowa Szkoła Fizyki Teoretycznej "The Complex Physics of Compact Stars" (http://www.ift.uni.wroc.pl/~karp44/ ) w Lądku Zdroju w dniach od 17 do 29 lutego 2008 roku.
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski