kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Kolejny nasz profesor w PAN

13 grudnia 2007r. Zgromadzenie Ogólne PAN wybrało nowych członków korespondentów PAN. W tym gronie znalazł się profesor Krzysztof Redlich z Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Krzysztof Redlich jest bardzo aktywnym i wybijającym się naukowcem zajmującym się kwantową teorią pola i jej sformułowaniem na sieci, fenomenologią ciężkich jonów i modelowym opisem plazmy kwarkowo- gluonowej jak również teorią cząstek elementarnych. Jego badania dotyczące produkcji cząstek dziwnych w zderzeniach jądro - jądro, fluktuacji ładunków oraz warunków wymrażania plazmy kwarkowo- gluonowej i ich konsekwencji doświadczalnych wprowadziły nowe idee i odegrały istotną rolę w rozwoju badań nad nowym stanem materii hadronowej. Jest on uznany w literaturze za prace dotyczące sformułowania fizyki statystycznej układów silnie oddziałujących cząstek z uwzględnieniem praw zachowania ładunków. Jego prace dotyczące produkcji fotonów w materii QCD otrzymane w ramach termicznej teorii pola uwzględniające resumację szeregu perturbacyjnego, były pionierskie w literaturze. Wyniki profesora Redlicha dotyczące statystycznej QCD na sieci w niezerowej temperaturze oraz gęstości liczby barionowej miały istotny wpływ na zrozumienie własności fizycznych i struktury fazowej materii hadronowej.

 

 

Profesor Redlich jest szeroko znany na świecie i był zapraszany na kilkadziesiąt konferencji międzynarodowych gdzie prezentował swoje wyniki. Prowadził on badania w wiodących ośrodkach w Europie i w USA. Jest autorem 152 prac naukowych, które uzyskały już ponad 3500 cytowań w tym 6 prac, które uzyskały ponad 100 a jedna ponad 300 cytowań.

 

Za prace w dziedzinie ciężkich jonów profesor Redlich został uhonorowany prestiżową Nagrodą Naukową Fundacji Aleksandra von Humboldta w roku 2001.

C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski