kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Dodatkowe stypendia dla studentów I roku fizyki i astronomii od Prezydenta Wrocławia

Dodatkowe stypendia dla studentów I roku fizyki i astronomii od Prezydenta Wrocławia

 

 

Miła niespodzianka dla tegorocznych wrocławskich maturzystów, którzy podejmą studia na naszym wydziale. Z inicjatywy Prezydenta Wrocławia maturzyści, którzy zdadzą matematykę na poziomie rozszerzonym, mają prawo ubiegać się o dodatkowe stypendium w czasie I roku studiów w ramach Uczniowskiego Programu Stypendialnego. Szczegółowe przepisy dotyczące przyznawania tych stypendiów znajdują się na stronie Uczniowskiego Programu Stypendialnego. Wnioski o stypendium składają zainteresowani do 30 września do Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia, Dział Projektów Edukacyjnych.
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski