kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Stypendia dla studentów na wyjazdy semestralne do USA

Wszystkich zainteresowanych prosimy o złożenie w Dziale Współpracy z Zagranicą następujących dokumentów:

- CV

- list motywacyjny

- list polecający od samodzielnego pracownika naukowego

- zaświadczenie o średniej ocen z całości studiów

- certyfikat poświadczający znajomość języka angielskiego ( certyfikat TOEFL lub Certificate  of Proficiency or Advanced in English ). Uwaga - w pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski kandydatów, którzy posiadają zdany i ważny egzamin TOEFL.

 

Dokumenty należy składać w pokoju 109 Gmachu Głównego UWr w terminie do 20 grudnia 2006r.

 

Więcej informacji : www.dwz.uni.wroc.pl

Urszula Broda ( umbr@adm.uni.wroc.pl ), Katarzyna Szajda ( szajda@adm.uni.wroc.pl )

tel. 071 375 27 03, 071 375 22 52, pokój 109 Gmach Główny.

C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski