kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Będziemy gościć delegację ZIBJ w Dubnie

 Przedstawi ona ofertę ZIBJ dotyczącą współpracy w dziedzinie fizyki  doświadczalnej, w tym fizyki jądrowej, fizyki medycznej i fizyki ciała stałego oraz w dziedzinie fizyki teoretycznej (szerokie spektrum kierunków). Oferta skierowana bedzie do studentów III, IV, V roku, doktorantów i pracowników naszego Wydziału.

 

Program:

 

- godz/ 10.00, sala nr 60 im. J. Rzewuskiego - spotkanie ze studentami (III, IV, V rok) i doktorantami;

- godz. 11.00, sala 119 - spotkanie z pracownikami naukowymi IFD i IA;

- godz. 12.00, sala 447 - spotkanie z pracownikami naukowymi IFT i IA. 

 

 

Oczywiście, zgodnie z komunikatem, od godziny 10. - 11. w tym dniu będą godziny dziekańskie, aby umożliwić studentom i doktorantom (adresatom oferty współpracy) spotkanie.

C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski