kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Nowa Katedra

CELE KATEDRY UNESCO PRZY UNIWERSYTECIE WROCŁAWSKIM    

 

Celem Katedry jest stworzenie ośrodka badań i edukacji interdyscyplinarnej o zasięgu międzynarodowym. Oprócz działalności edukacyjnej, pracownicy Katedry prowadzić będą działalność naukową(seminaria, wspólne publikacje) oraz będą wykonywać prace na rzecz administracji – ocena oraz opracowywanie prognoz rozwoju i strategii regionu. W tym zakresie pracownicy Katedry mogą współdziałać z Regionalnym Centrum Rozwoju dla województwa Dolnośląskiego. 

 

Poprzez zajęcia typu wykładów, pracowni komputerowych oraz ćwiczeń praktycznych chcemy nauczyć uczestników wspólnego języka do opisu i narzędzi do badania układów złożonych, występujących w administracji, socjologii, ekonomii czy ekologii. Chcemy zarówno nauczyć słuchaczy korzystania z dorobku różnych dziedzin wiedzy, jak też i ich zastosowania do rozwiązywania konkretnych problemów.Przewidujemy prowadzenia zarówno krótszych kursów jak i dłuższych (1,2 semestry) studiów uzupełniających. Potencjalni uczestnicy to studenci starszych lat i doktoranci uczelni wyższych, jak też pracownicy administracji państwowej i samorządowej. Od uczestników oczekujemy przede wszystkim zainteresowania zagadnieniami interdyscyplinarnymi, jak też chęci opanowania nowych metod i zagadnień.    

 

Szczegółowe informacje dotyczące  działalności Katedry można znaleźć na stronie internetowej http://www.ksi.ift.uni.wroc.pl/
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski