kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Zmiana zasad przyznawania stypendiów za wyniki w nauce

Od nowego roku akademickiego zmienią się istotnie zasady przyznawania stypendiów za wyniki w nauce. Stypendia te będzie otrzymywać 15% najlepszych studentów. Nieznana będzie średnia ocen, za którą student otrzyma stypendium. W celu wyłonienia najlepszych studentów, sporządzana będzie lista rankingowa zawierająca numery indeksów oraz uzyskane średnie ocen. Studenci, którzy rozpoczęli studia w marcu (fizyka bis) będą mieli odrębną listę rankingową, sporządzaną w marcu.

 

Szczegółowe zasady tworzenia listy rankingowej oraz ustalania wysokości stypendiów ustala Dziekan po zasięgnięciu opinii właściwego organu Samorządu Studenckiego. I właśnie z tych powodów przedstawiam tutaj do dyskusji kilka wariantów wprowadzenia list rankingowych oraz sposobów ustalania wysokości stypendiów za wyniki w nauce na naszym Wydziale.

 

Zachęcam wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z tymi propozycjami i do wzięcia udziału w dyskusji.

 

Dokumenty

Projekt wprowadzenia list rankingowych (PDF 26KB ).

Projekt ustalania wysokości stypendiów (PDF 57KB ).

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej w roku 2006/07 (PDF 412KB).

 

Czesław Oleksy

Prodziekan ds. studenckich i komputeryzacji

C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski