kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Studia na Uniwersytecie Wrocławskim już od lutego 2006r.

STUDIA NA UNIWERSYTECIE WROCŁAWSKIM JUŻ OD LUTEGO 2006 R.


Ogłasza się nabór śródroczny na studia licencjackie fizyki na Wydziale Fizyki i Astronomii w specjalnościach:

fizyka ogólna ( teoretyczna, doświadczalna),
nauczanie fizyki i matematyki . specjalność dająca uprawnienia do nauczania dwóch przedmiotów: fizyki i matematyki
fizyka komputerowa
fizyka medyczna


Rekrutacja odbędzie się na podstawie konkursu świadectw

Podania o przyjęcie (wydrukowane po rejestracji i podpisane) wraz ze świadectwem dojrzałości, świadectwem ukończenia szkoły (nowi maturzyści) dowodem wniesienia opłaty 80 zł., 4 fotografiami i kserokopią dowodu osobistego (stary dowód: strony 2 i 3) przyjmowane będą w Dziekanacie. do dnia 17 lutego 2006 r

Zajęcia pierwszego semestru rozpoczną się 6 marca 2006 r.

Są to studia trzyletnie i tylko w pierwszym semestrze mają charakter studiów wieczorowych.

Osobom pragnącym wyrównać zaległości ze szkoły średniej w zakresie fizyki i matematyki proponujemy siedmiosemestralne studia licencjackie.

Zapewniamy możliwość kontynuacji studiów na poziomie magisterskim.

Kandydat przed złożeniem dokumentów powinien zarejestrować się przez stronę internetową https://irka.uni.wroc.pl/ .

Podczas rejestracji zostanie wygenerowane dla niego indywidualne wirtualne konto i na numer tego konta kandydat powinien wnieść opłatę rekrutacyjną.

Wiecej informacji odnośnie rekrutacji można znaleźć tutaj

Wydział prowadzi także kursy komputerowe, repetytoria z fizyki, matematyki i informatyki dla maturzystów. Informacje: http://www.wfa.uni.wroc.pl/wrofiz
Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w Dziekanacie.
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski