kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Jednostka - Doktoranci

Instytut Astronomiczny:Instytut Fizyki Doświadczalnej:Instytut Fizyki Teoretycznej:Zakład Elektroniki Emisyjnej:Zakład Fizyki Dielektryków:Zakład Fizyki Nanostruktur:Zakład Fizyki Neutrin:Zakład Informatyki Stosowanej i Fizyki Statystycznej.:Zakład Metod Matematycznych w Fizyce:Zakład Spektroskopii Elektronowej:Zakład Teorii Cząstek Elementarnych:Zakład Teorii Grawitacji i Oddziaływań Fundamentalnych:Zakład Teorii Powierzchni:Zakład Zastosowań Fizyki Jądrowej:
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski