Informacje szczegółowe:

Piętro: 3
Numer sali: 302
Rodzaj pomieszczenia: pracownik naukowy
POKAŻ NA MAPIE
Dane personalne: prof. dr hab. Marek Nowicki
Adres e-mail: marek.nowick@uwr.edu.pli
Telefon: +48 71 375 9454
Jednostka: IFD
Zakład: Zakład Spektroskopii Elektronowej