Informacje szczegółowe:

Piętro: 4
Numer sali: 431
Rodzaj pomieszczenia: pracownik naukowy
POKAŻ NA MAPIE
Dane personalne: dr hab. Marek Mozrzymas prof. UWR
Adres e-mail: marek.mozrzymas@uwr.edu.pl
Telefon: +48 71 375 9491
Jednostka: IFT
Zakład: Zakład Teorii Oddzialywań Fundamentalnych, Teorii Pola i Kwantowych Struktur Czasoprzestrzeni