Zmarł Prof. dr hab. Bogdan Sujak

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że

7 marca 2023 roku w wieku 99 lat zmarł

Prof. dr hab. Bogdan Sujak  
fizyk

 

Wieloletnią działalnością naukową, dydaktyczną i organizacyjną związany głównie z Uniwersytetem Wrocławskim, ale także z Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Opolu i Instytutem Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu oraz Politechniką Wrocławską. Twórca naukowej szkoły kriofizyki oraz wzbudzonej emisji elektronów i jonów.

Autor lub współautor około 400 oryginalnych publikacji naukowych i 18 patentów. Wypromował 48 doktorów, spośród których 14 osób uzyskało stopień doktora habilitowanego, 3 osoby tytuł profesora, 11 osób stanowisko profesora, 3 osoby zostały mianowane docentami uzyskując samodzielność naukową.

Ojciec, Dziadek i Pradziadek.

Pogrzeb odbędzie się w sobotę dnia 11 marca 2023 r. na Cmentarzu

Parafii NMP Królowej Polski we Wrocławiu-Klecinie (ul. Zabrodzie 7B),

po mszy świętej w Kościele Parafialnym przy ul. Karmelkowej 94.

Msza św. rozpocznie się o godzinie 14.00.

Pogrążona w żalu

Rodzina

Biogram *

Bogdan Sujak należał do pierwszego pokolenia fizyków wykształconych po II Wojnie Światowej na Uniwersytecie Wrocławskim (UWr); mgr filozofii w zakresie fizyki 1952 r., dr n. mat.-fiz. 1959 r. (UWr);dr. hab. 1961 r.  (UWr); tytuł profesora nadzw. 1971 r., tytuł profesora 1992 r.

Aktywność zawodowa: związana głównie z Uniwersytetem Wrocławskim (UWr), ale również z Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Opolu (WSP-Opole) oraz Instytutem Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN (INTiBS PAN), a także z Politechniką Wrocławską (PWr).

Pełnione funkcje:

 • kierownik Zakładu Wzbudzonej Emisji Elektronów przy Katedrze Fizyki Doświadczalnej UWr. w latach 1962-1966; kierownik Katedry Fizyki Doświadczalnej w WSP-Opole w latach 1962-1967;
 • dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii w WSP w Opolu w latach 1963-1966;
 • kierownik Katedry Fizyki Ciała Stałego 1966-1969;
 • z-ca dyrektora ds. ogólnych w INTiBS PAN we Wrocławiu w latach 1960-1968;
 • twórca i kierownik Zakładu Kriotechniki w INTiBS PAN we Wrocławiu1968-1972;
 • organizator i pierwszy dyrektor Instytutu Fizyki Doświadczalnej UWr (IFD UWr) – wybrany jednogłośnie w tajnym głosowaniu na lata 1969-1974 przez członków przyszłej Rady Instytutu
 • ponownie wybrany na dyrektora IFD UWr na lata 1984-87;
 • kierownik Zakładu Kriofizyki Ciała Stałego IFD UWr 1975 -1994;
 • koordynator II stopnia projektu badawczego CPBP  08.A w latach 1986-1990

Aktywność w środowisku akademickim:

 • twórca Szkoły Kriofizyki oraz Wzbudzone Emisji Elektronów i Jonów,
 • członek Komitetu Fizyki PAN w latach 1972.75;
 • członek Rad Naukowych: INTiBS we Wrocławiu, Instytutu Fizyki PWr, Instytuty Fizyki WSP w Opolu;
 • współautor pierwszego, wieloletniego Planu Badań w Problemie Węzłowym PAN – 05.2.5 oraz współautor projektu badawczego CPBC 01.08.A;
 • członek 2 Komisji Oddziału Wrocławskiego PAN i licznych towarzystw naukowych.

Aktywność publikacyjna: autor lub współautor około 400 oryginalnych publikacji naukowych, 18 patentów i 1 wzoru użytkowego, udział w tłumaczeniu 3 książek na język polski z języka angielskiego poświęconych tematyce fizycznej.

Dorobek dydaktyczny/odznaczenia: promotor 48 doktoratów oraz około 350 prac magisterskich z fizyki; uzyskał liczne nagrody ministerialne i odznaczenia za działalność naukową i dydaktyczną

W kręgach specjalistów, prof. Bogdan Sujak uważany jest nie tylko za twórcę Szkoły Kriofizyki oraz Wzbudzonej Emisji Elektronów i Jonów, ale również za jednego z twórców polskiej kriotechniki.

 

* Biogram wg pozycji literaturowej „50 lat Instytutu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego 1969-2019. Księga Jubileuszowa”, red. Prowadzący l. Markowski, zespół redakcyjny A. Krajna, R. Kucharczyk, M. Nowicki, L. Ryk, K. Sujak-Lesz, S. Surma, Wrocław 2019; dane i bezpośrednie cytaty zaczerpnięto ze stron 28-32 oraz 39-40