Szkolenie BHP i ppoż 2019/2020 – instrukcja logowania

Informujemy, że obowiązkowe szkolenie wstępne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej studentów pierwszego roku (pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich) oraz doktoranckich studiujących na Uniwersytecie Wrocławskim  w roku akademickim 2019/20 odbędzie się w następujących terminach:

Termin 1 – od 1 października do 30 listopada 2019 r.,
Termin poprawkowy (płatny) od 15 marca do 30 marca 2020 r. – dla  powtarzających, którzy nie przystąpili do szkolenia w pierwszym terminie lub go nie zdali albo nie ukończyli,
Termin 2 – od 15 marca do 30 marca 2020 r – nabór międzysemestralny.
Dotyczy to również studentów wyższych lat, którzy do tej pory nie przystąpili do obowiązkowego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej.

Szkolenie odbywa się w formie e-learningu

Instrukcja logowania i przebieg szkolenia:

  1. Wejdź na stronę: https://e-edu.cko.uni.wroc.pl/
  2. Zaloguj się używając czerwonego przycisku logowania w prawym górnym rogu strony.
  3. Na następnej stronie użyj dużego niebieskiego przycisku logowania na środku ekranu.
  4. Zostaniesz przekierowany do systemu uwierzytelniania (login.uni.wroc.pl), którą używasz logując się min. do systemu usosweb.
  5. Po poprawnej autoryzacji zostaniesz automatycznie przekierowany i zalogowany do portalu https://e-edu.cko.uni.wroc.pl/
  6. Odszukaj kurs: Szkolenie wstępne z zakresu BHP oraz Ochrony PPoż.
  7. Zapisz się na kurs wykorzystując klucz dostępu: BHP-19
  8. Zapoznaj się z modułami w kursie i wypełnij test. Materiały należy przeglądać od modułu „Wstęp do szkolenia” zgodnie z kolejnością w kursie.Zwróć uwagę na symbole ukończenia z prawej strony modułów.
  9. Po ukończeniu testu sprawdź swoją ocenę!

 UWAGA: Dział BHP oraz Ochrony Ppoż. nie przepisuje zaliczeń.

Za powtarzanie szkolenia wstępnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej dla studentów i doktorantów jest pobierana opłata w wysokości 150,00 zł określona w  pkt. 3 Załącznika Nr 6 do zarządzenia Nr 22/2019 z dnia 29 marca 2019 r. Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Wrocławskim dla cykli dydaktycznych rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020 oraz dla cykli, które rozpoczęły się w roku akademickim 2013/2014 lub wcześniej i są kontynuowane w roku akademickim 2019/2020 (z późniejszymi zmianami).

Wszelkich informacji w powyższej sprawie udziela Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej –tel.: (71) 375-24-89.