Szkoła Doktorska

OPIS KSZTAŁCENIA W KOLEGIUM DOKTORSKIM PROPOZYCJE TEMATÓW DOKTORATÓW ZASADY REKRUTACJI HARMONOGRAM REKRUTACJI KONTAKT EN

INFORMACJE OGÓLNE

Kolegium Doktorskie Fizyki i Astronomii (KDFiA) działające w ramach Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (UWr) oferuje kształcenie w dwóch dyscyplinach: nauki fizyczne i astronomia. Celem kształcenia doktorantów jest przygotowanie do napisania rozprawy doktorskiej i prowadzenia samodzielnej pracy naukowo-dydaktycznej. Kształcenie trwa 4 lata (8 semestrów) i kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej. Kształcenie doktorantów odbywa się zarówno według ogólnego programu nauczania (Uchwała Senatu UWr nr 161/2020 – link poniżej) oraz indywidualnego projektu badawczego (IPB) prowadzonego we współpracy z promotorem, realizujących efekty uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK. Opiekę promotorską nad doktorantami KDFiA sprawują osoby, których pierwszym miejscem zatrudnienia jest Uniwersytet Wrocławski. Zajęcia na KDFiA prowadzone są przez nauczycieli akademickich i pracowników naukowych z UWr i odbywają się w języku polskim lub angielskim.

Więcej informacji dostępnych w poszczególnych zakładkach powyżej oraz na stronach:

Regulamin Szkoły Doktorskiej UWr – obwieszczenie-z-dnia-29042022-r-tj-u-134_2019-w-sprawie-regulaminu-szkoly-doktorskiej-uwr

Strona główna Szkoły Doktorskiej UWr (zawiera dokumentację i akty prawne Szkoły Doktorskiej UWr:

https://uni.wroc.pl/doktorat/szkola-doktorska/

Programy Kształcenia w Szkole Doktorskiej UWr:

https://uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2021/03/uchwala-nr-161_2020-senatu-uwr-z-dnia-2020-12-16-w-sprawie-programow-ksztalcenia-w-szkole-doktorskiej-uwr.pdf

Strony rekrutacyjne do Kolegium Doktorskiego Fizyki i Astronomii:

Główna strona rekrutscji: https://rekrutacja.uni.wroc.pl/

Nauki fizyczne: https://rekrutacja.uni.wroc.pl/kierunek/nauki-fizyczne/

Astronomia: https://rekrutacja.uni.wroc.pl/kierunek/astronomia/