Light Pollution Think Tank

W drugiej połowie 2022 r. rozpoczął funkcjonowanie Light Pollution Think Tank (LPTT, https://noc.edu.pl). Jest to interdyscyplinarna grupa naukowców z kilku polskich uczelni wyższych i instytucji naukowych, przedstawicieli podmiotów samorządowych oraz działaczy NGO. LPTT realizuje przedsięwzięcie dofinansowane przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach PROO 4.

Przedsięwzięcie administruje Stowarzyszenie POLARIS – OPP (https://www.polaris.org.pl), które od prawie 20 lat prowadzi program Ciemne Niebo (https://www.ciemneniebo.pl). W skład Think Tanku wchodzi przedstawiciel WFiA, dr Sylwester Kołomański, pełniący funkcję przewodniczącego.

plakat-LPTT

Głównymi przesłankami do utworzenia LPTT są niska świadomość problemu zanieczyszczenia światłem (ZŚ) w Polsce oraz poczucie konieczności podjęcia działań skutecznie ograniczających to zanieczyszczenie. Wśród zadań, którymi zajmuje się LPTT, są m.in.: identyfikacja problemu ZŚ i zwiększenie jego świadomości społecznej, propagowanie badań naukowych, także dotyczących polityki zrównoważonego oświetlenia zewnętrznego, dostępność urządzeń i metod pomiarowych zanieczyszczenia światłem a także wzmocnienie ochrony „ciemnego nieba” (nocnego środowiska naturalnego) i efektywności promocji miejsc tej ochrony.

Jednym z pierwszych działań podjętych przez LPTT było przygotowanie w listopadzie br. otwartego pisma do Prezydenta RP w sprawie kryzysu energetycznego wraz ze wskazaniem kierunków działań umożliwiających złagodzenie przynajmniej części skutków tego kryzysu (https://www.polaris.org.pl/projekty/syg-brorsen-w-realizacji/601-stanowisko-think-tanku-lptt-ws-kryzysu-energetycznego). W piśmie tym powołano się na „Memorandum w sprawie ustanowienia prawnych podstaw zrównoważonej polityki oświetlenia zewnętrznego” (https://goodlightlaw.im.edu.pl/memorandum). Memorandum jest apelem o podjęcie działań legislacyjnych pozwalających na wprowadzenie zrównoważonej polityki oświetlenia zewnętrznego i jednocześnie zaproszeniem do debaty w tym temacie. Memorandum opracował interdyscyplinarny zespół specjalistów, w skład którego wchodzili m.in. członkowie LPTT.

Również w 2022 r. Think Tank rozpoczął kampanię informacyjną mającą zwiększyć świadomość społeczną zjawiska zanieczyszczenia światłem. W ramach tej kampanii w wybranych miastach w Polsce pojawiły się wielkoformatowe plakaty informacyjne. Ponadto przygotowany jest poradnik „Zanieczyszczenie światłem – identyfikacja i przeciwdziałanie”. Poradnik będzie rozpowszechniany w formie drukowanej i elektronicznej bezpłatnie. W 2023 r. LPTT przygotuje m.in. raport o stanie zanieczyszczenia światłem w Polsce.

Dodała: Joanna Molenda-Żakowicz