Lektorat z języka obcego – studenci I roku studiów I stopnia w r. ak. 2019/2020

Studenci I roku studiów stacjonarnych I stopnia na wszystkich kierunkach na Wydziale Fizyki i Astronomii zgodnie z programem studiów rozpoczynają lektorat w semestrze 3 (semestr zimowy 2020/2021), Studenci przystąpią do testu kwalifikacyjnego z języków obcych w marcu – maju 2020 roku.

Studenci zobowiązani są do kontynuacji nauki języka, który dobrze znają.

Studenci, którzy wybiorą język angielski lub język niemiecki jako obowiązkowy, ale zaliczą lektorat z tych języków na podstawie dokumentu potwierdzającego kompetencje językowe na co najmniej B2 http://spnjo.uni.wroc.pl/pl/strony/83

i chcieliby wykorzystać przysługujące im godziny (3 semestry po 60 godzin) na fakultatywną naukę języka francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego lub rosyjskiego

mogą przystąpić do testu kwalifikacyjnego z tych języków w listopadzie 2019 roku.

Studenci proszeni są o zapoznanie się z informacjami na stronie Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego: http://spnjo.uni.wroc.pl/pl/news/lektoraty/2-lektoraty