23 kwietnia 2022 r. – Drzwi Otwarte Wydziału Fizyki i Astronomii

Drzwi Otwarte Wydziału Fizyki i Astronomii

23 KWIETNIA 2022, GODZINY: 10:00 – 15:00

Link do wydarzeń realizowanych w trybie hybrydowym na platformie TEAMS: https://msteams.link/2JY0

Wydarzenia realizowane w trybie stacjonarnym są przeznaczone dla osób indywidualnych, nie dla grup zorganizowanych. Godziny początku i końca poszczególnych punktów programu mogą ulec niewielkim zmianom. Na wydarzenia stacjonarne obowiązują zapisy. Liczba miejsc jest ograniczona. Zgłoszenia uczestnictwa proszę przesyłać na e-mail: joanna.molenda-zakowicz@uwr.edu.pl

Harmonogram Drzwi Otwartych

1) 10:00 – 10:30 Wycieczka po Instytucie Astronomicznym (tryb stacjonarny)

§ Miejsce startu: Wejście do budynku “A”, Instytut Astronomiczny UWr, ul. Kopernika 11, 51-622 Wrocław

§ Program: zwiedzanie Instytutu Astronomicznego UWr, zapoznanie się z instrumentami obserwacyjnymi, rozmowy z pracownikami Instytutu

§ Prowadzący: mgr Piotr Kołaczek-Szymański

2) 10:30 – 11:00 wystąpienie pt. “Czym zajmujemy się w Instytucie Astronomicznym” (tryb hybrydowy, czyli wydarzenie stacjonarne + transmisja przez TEAMS)

§ Miejsce: sala im. Mergentalera, budynek “A”, Instytut Astronomiczny UWr, ul. Kopernika 11, 51-622 Wrocław

§ Program: Na tym spotkaniu dr Paweł Preś przedstawi informacje dotyczące studiów astronomicznych oraz wyjaśni, jakie zagadnienia badawcze są rozwijane przez pracowników naukowo-badawczych IA UWr. Jeśli chcesz włączyć się do badań naukowych podczas studiów, tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

§ Prowadzący: dr Paweł Preś

3) 11:00 – 11:30 Warsztaty obserwacyjne (tryb stacjonarny)

§ Miejsce startu: sala im. Mergentalera, budynek “A”, Instytut Astronomiczny UWr, ul. Kopernika 11, 51-622 Wrocław

§ Program: warsztaty obserwacyjne – jak obserwować Słońce przez teleskop oraz jak zrobić selfie za pomocą teleskopu astrofizycznego

§ Prowadzący: dr Tomasz Mrozek i dr Sylwester Kołomański

PRZERWA NA PRZEJAZD DO INSTYTUTU FIZYKI

4) 12:30 – 13:45 Wykłady (tryb hybrydowy, czyli wydarzenie stacjonarne + transmisja przez TEAMS)

§ Miejsce: sala im. Rzewuskiego, Instytut Fizyki UWr, pl. Maxa Borna 9, 50-204 Wrocław

§ Program: pięć krótkich wykładów prezentujących wybrane zagadnienia badawcze, którymi zajmują się naukowcy z Instytutu Fizyki Teoretycznej (IFT), Instytutu Fizyki Doświadczalnej (IFD) i Instytutu Astronomicznego (IA).

i. Wykład pt. “Czy Fizyka może przewidzieć krachy na giełdzie?”, w którym prof. dr hab. Dariusz Grech (IFT) uzasadni, że metody i prawa fizyki układów złożonych są nie tylko wszechobecne, ale również mają interdyscyplinarny charakter, co umożliwia ich zastosowanie nawet do przewidywania tzw. ekstremalnych zdarzeń na giełdzie papierów wartościowych i giełdach walutowych. Słuchacze zobaczą, że za pozornie odległymi strukturami poznawczymi mogą się kryć identyczne kody ilościowego opisu i zrozumienia rozmaitych zjawisk – pozornie tylko odległych od fizyki.

ii. Wykład pt. “Big Data w astronomii”, w którym mgr inż. Tomasz Różański (IA) pokaże, w jaki sposób ogromne zbiory danych obserwacyjnych, tzw. Big Data oraz uczenie maszynowe są wykorzystywane w badaniach astrofizycznych.

iii. Wykład pt. “Jak poradzić sobie z rdzą? Kilka słów o stopach żelaza”, w którym mgr Magdalena Sobota (IFD) objaśni podejście naukowe do znanego faktu, że w wyniku kontaktu z wodą i powietrzem przedmioty zrobione z żelaza rdzewieją. Roczny koszt walki z korozją szacowany jest na 2,2 tryliona dolarów! Za takie pieniądze można kupić 17 mln samochodów Tesla Model X SUV, nakręcić 3,5 tys trylogii Hobbita czy kupić 3 mln apartamentów we wrocławskim Sky Tower. Słuchacze dowiedzą się też o poszukiwaniu nowych materiałów o ciekawych właściwościach antykorozyjnych.

iv. Wykład pt. “Wieloskładnikowe stopy metali i ich zaskakujące właściwości”, w którym mgr Piotr Sobota (IFD) opowie o niezwykle twardych, wytrzymałych i odpornych na korozję – tak krótko można opisać rodzinę wieloskładnikowych stopów wysokiej entropii HEA (ang High Entropy Alloys). Stopy te są intensywnie badaną grupą nowoczesnych materiałów o wielu potencjalnych zastosowaniach w nauce i inżynierii wysokich technologii. Słuchacze dowiedzą się o ich projektowaniu, otrzymywaniu i badaniu wielu czasem niespodziewanych właściwości, w tym nadprzewodnictwa i magnetyzmu

v. Wykład pt. “Symulacje Komputerowe”, w którym prof. dr hab. Maciej Matyka (IFT) zaciekawi słuchaczy hipotezą, że świat i życie mogą być symulacją. Nie będziemy jednak podejmowali tego tematu, podejmiemy się za to próby zrozumienia czym są symulacje i jak się je tworzy (programuje). Na przykładzie kilku symulacji prof. Matyka pokaże, czym zajmujemy się w na Wydziale Fizyki i Astronomii, jakie zjawiska potrafimy zasymulować, po co to robimy i dlaczego niekiedy używamy procesorów GPU. Słuchacze dowiedzą się, czego w tym temacie mogą się nauczyć studenci fizyki komputerowej i informatyki stosowanej i systemów pomiarowych. Wykład będzie zawierał przykłady symulacji w formie filmów i interaktywnych programów.

5) 13:45 – 14:15 Sesja pytań i odpowiedzi (tryb hybrydowy, czyli wydarzenie stacjonarne + transmisja przez TEAMS)

§ Miejsce: sala im. Rzewuskiego, Instytut Fizyki UWr, pl. Maxa Borna 9, 50-204 Wrocław

§ Program: podczas tej sesji odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące studiowania na Wydziale Fizyki i Astronomii

i. Prowadzący: przedstawiciele Władz Wydziału Fizyki i Astronomii, Instytutów tworzących Wydział oraz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej

6) 14:15 – 15:00 Wycieczka po Instytucie Fizyki Doświadczalnej i Instytucie Fizyki Teoretycznej (tryb stacjonarny)

§ Miejsce startu: sala im. Rzewuskiego, Instytut Fizyki UWr, pl. Maxa Borna 9, 50-204 Wrocław

§ Program: zwiedzanie Instytutów Fizyki Doświadczanej i Teoretycznej, zapoznanie się z instrumentami badawczymi, szczegółowa informacja o badaniach naukowych, które są prowadzone na miejscu

§ Prowadzący: dr Tomasz Greczyło (Instytut Fizyki Doświadczalnej) i dr Jakub Jankowski (Instytut Fizyki Teoretycznej)