Dodatkowy termin szkolenia BHP

Szanowni Państwo 

Informujemy, że został uruchomiony dodatkowy termin dla osób, które nie odbyły szkolenia wstępnego bhp w I terminie (od 1 października do 30 listopada 2022 r. r. studenci, doktoranci pierwszego semestru w roku akademickim 2022/23.) Szkolenie można zrealizować od 1 lutego do 5 marca 2023 r.

Instrukcja logowania