110 milionów dla Uniwersytetu Wrocławskiego

30 grudnia 2022 r. Uniwersytet Wrocławski otrzymał od Premiera Mateusza Morawieckiego celowe obligacje skarbowe o wartości 110 mln zł. Obligacje w wysokości 30 mln zł zostaną przeznaczone na budowę Centrum Współpracy Polsko-Ukraińskiej przy Uniwersytecie Wrocławskim oraz siedzibę Instytutu Muzykologii, dla których nowy, wspólny budynek powstanie przy ul. Kuźniczej (na terenie dawnego Kalogródka).

Pozostałe obligacje o wartości 80 mln zł zostaną przeznaczone na budowę Centrum Badań Fizycznych i Chemicznych im. Kornela Morawieckiego, które powstanie przy ul. Koszarowej. Centrum będzie składać się z dwóch sąsiadujących budynków o łącznej powierzchni użytkowej ok. 50 tys. m2, w których znajdą swoje miejsce Instytut Fizyki Doświadczalnej, Instytut Fizyki Teoretycznej, Dziekanat Wydziału Fizyki i Astronomii oraz Wydział Chemii. Całkowity koszt inwestycji wyniesie ok. 800 mln zł. Otrzymane środki w wysokości 80 mln zł przeznaczone zostaną na wkład własny w projekcie europejskim, w tym na przygotowanie projektu budowlanego.

director-signing

Więcej informacji: https://uwr.edu.pl/110-milionow-dla-uniwersytetu-wroclawskiego/

Dodała: Joanna Molenda-Żakowicz