kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Tematy prac licencjackich - Zakład

Symulacje komputerowej dynamiki płynów:Efekt ujemnej rezystancji różniczkowej w elektronice molekularnej.:Eksperymenty neutrinowe badające problem oddziaływań niestandardowych:Fizyczne aspekty działania urządzenia do okulografii:Fizyczne aspekty działania wariografu.:Fizyczne podstawy generowania krótkich impulsów laserowych:Fizyczne podstawy obrazowania metodą magnetycznego rezonansu jądrowego:Opracowanie koncepcji podwodnego detektora neutrin nowego typu:Optymalizacje metody gazu sieciowego Boltzmanna:Prędkość cząstek bezmasowych:Przegląd silników fizycznych wykorzystywanych w grach komputerowych i ich możliwości, zakres stosowania, znane problemy:Przykłady hamiltonianów z zespolonym potencjałem i rzeczywistych energiach własnych:Quantum tunneling in path integral approach:Rozwiązywanie równań różniczkowych metodami uczenia maszynowego:Sieć Hopfield'a - fizyka spotyka sieci neuronowe:Thermodynamics of quark-gluon plasma and hadrons:Właściwości materiałów o ujemnym współczynniku załamania światła:Współczesny warsztat pracy nauczyciela fizyki:Wykorzystanie metod uczenia maszynowego do badania statystycznych własności modelu Isinga:Zastosowanie algorytmu Union-Find do badania zjawiska perkolacji:Zastosowanie środowiska OpenFOAM do rozwiązywania problemów z zakresu elektromagnetyzmu:Zjawiska elektryczne w atmosferze:
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski