kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

PZU w r. ak. 2015/16 do 30 listopada br.

UBEZPIECZENIE PZU STUDENTÓW I DOKTORANTÓW w r.ak. 2015/2016

W roku akademickim 2015/2016 ubezpieczeń studentów i doktorantów od następstw nieszczęśliwych wypadków dokonywać będzie Powszechny Zakład Ubezpieczeń we Wrocławiu.
Składka płatna w Dziekanacie do 30 listopada 2015 r.

Studenci i doktoranci mają prawo wyboru jednej z poniższych składek na ubezpieczenie:
a) 36 zł od osoby przy sumie ubezpieczenia 10.000 zł;
b) 54 zł od osoby przy sumie ubezpieczenia 15.000 zł;
c) 72 zł od osoby przy sumie ubezpieczenia 20.000 zł;

Okres ubezpieczenia wynosi 12 miesięcy i trwa od 1 października 2015 r.do 30 września 2016. Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków zaistniałych na terytorium RP, a także za granicą.
Ubezpieczenie ma charakter dobrowolny.
Osoby, które ulegną wypadkowi numer polisy ubezpieczeniowej mogą otrzymać w Dziekanacie.

Zakres ubezpieczenia poniżej

C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski