kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

2013-06-18

Porządek obrad:
 • 1. Komunikaty.
  2. Poparcie wniosku o nadanie godności doktora honoris causa UWr profesorowi Ernstowi Bauerowi i wskazanie promotora i dwóch recenzentów w tym postępowaniu.
  3. Wniosek o powołanie Komisji ds. postępowania w sprawie nadania dr. hab. Jadwidze Daszyńskiej-Daszkiewicz tytułu naukowego profesora nauk fizycznych.
  4. Wniosek Komisji ds. przewodu doktorskiego mgr. Rafała Idczaka o powołanie recenzentów jego rozprawy doktorskiej.
  5. Wniosek Komisji ds. przewodu doktorskiego mgr. Roberta Koniecznego o powołanie recenzentów jego rozprawy doktorskiej.
  6. Wniosek o udzielenie dr Izabeli Cebuli bezpłatnego urlopu naukowego.
  7. Wniosek o wprowadzenie zmian w planach studiów fizyki technicznej.
  7a. Wniosek o przyjęcie planu i programu studiów II stopnia fizyki (punkt dodatkowy).
  7b – wniosku o przyjęcie planu i programu studiów II stopnia astronomii (punkt dodatkowy).
  8. Przyjęcie protokołu posiedzenia odbytego w dniu 16 kwietnia 2013 r.
  9. Wolne wnioski.
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski