kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Zimowa rekrutacja na Wydziale Fizyki i Astronomii

Zapraszamy na 3,5-letnie studia I stopnia (licencjackie niestacjonarne) na kierunku fizyka oraz prowadzonych na Wydziale Fizyki i Astronomii, w ramach których można studiować na ciekawych i interdyscyplinarnych specjalnościach:

kierunek fizyka

fizyka doświadczalna

fizyka teoretyczna

ekonofizyka (zajęcia są prowadzone wspólnie przez pracowników Wydziału Prawa i Ekonomii UWr oraz naszego wydziału)

fizyka komputerowa (informatyka i fizyka stosowana)

nauczanie fizyka i matematyki (jedyna specjalność na Dolnym Śląsku dająca uprawnienia do nauczania matematyki i fizyki)

technologie informatyczne (mniej fizyki, więcej informatyki)

fizyka medyczna (niektóre zajęcia prowadzone są na Akademii Medycznej).

Dla obu kierunków studia te tylko w pierwszym semestrze mają charakter studiów wieczorowych (koszt tego semestru wynosi 800 zł). Studenci, którzy zaliczą go w terminie, mogą zostać przyjęci na pierwszy semestr bezpłatnych, 3-letnich studiów dziennych (stacjonarnych) lub na pierwszy semestr 3,5 letnich studiów inżynierskich na nowym kierunku fizyka techniczna . Kolejne semestry studiów wieczorowych będą uruchamiane pod warunkiem, że zbierze się grupa co najmniej 15 studentów chętnych do kontynuowania tego rodzaju studiów.Kierunek posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

Warunki studiowania są wyjątkowo dobre:

Liczna i kompetentna kadra naukowo-dydaktyczna (na naszym Wydziale można odbyć również studia II stopnia oraz doktoranckie studia III stopnia), studia bez tłoku, wszystkie zajęcia (oprócz ekonofizyki) w jednym budynku ze stołówką i biblioteką na miejscu. Istnieje możliwość indywidualnego toku studiów.W ramach programów Erasmus-Socrates jeden semestr studiów można odbyć na jednej z europejskich uczelni.

Oferujemy możliwość uzyskania stypendiów naukowych, socjalnych, zapomóg oraz stypendiów prezydenta miasta Wrocławia.

Rekrutacja na studia rozpoczyna się 17 stycznia 2008.Szczegółowe informacje na temat studiów II stopnia i rekrutacji na nie można uzyskać na stronie wydziałowej pod zakładkami „Studia” , „Rekrutacja” oraz w Dziekanacie Wydziału Fizyki Astronomii, pl. Maxa Borna 9, 50-204 Wrocław, tel. 071 3759357, tel./fax 071 3217682

C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski