kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Uchwała Rady Wydziału w sprawie artykułu pt.:

Uchwała Rady Wydziału Fizyki i Astronomii

Uniwersytetu Wrocławskiego podjęta w dniu 18.09.2007 r.

    Członkowie Rady Wydziału Fizyki i Astronomii po zapoznaniu się z artykułem Katarzyny Kaczorowskiej pt.: "Pseudonim Paget", opublikowanym w Gazecie Wrocławskiej z dnia 15.09.2007 r. stwierdzają:
  1. Uważamy, że treść i forma artykułu K. Kaczorowskiej nosi znamiona pomówienia. Godząc w dobre imię prof. dr. Jana Łopuszańskiego nie przedstawiono żadnego dowodu świadczącego, że Profesor był współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa. Co więcej, nie jest rzeczą przypadkową, że w latach kiedy prof. J. Łopuszański kierował Instytutem Fizyki Teoretycznej działała w nim bodaj najbardziej aktywna grupa opozycyjna we Wrocławskim środowisku naukowym.
  2. Prof. J. Łopuszański jest nie tylko wybitnym uczonym, ale wielkiej klasy człowiekiem i wzorem do naśladowania. Wielokrotnie dawał wyrazy wielkiej troski o sprawy Instytutu i jego pracowników. W szczególny sposób uwidoczniło się to w pomocy osobom represjonowanym przez reżim komunistyczny.
  3. Członkowie Rady Wydziału, po zapoznaniu się z listami obecnych profesorów Instytutu Fizyki Teoretycznej - Jerzego Przystawy, Jana Sobczyka i Ludwika Turki, w pełni podzielają wyrażone w nich poglądy.
  4. Słowa otuchy i solidarności kierujemy do prof. Jana Łopuszańskiego i Jego Rodziny."

         Po posiedzeniu Rady Wydziału, w sprawie wspomnianego artykułu wpłynęły także listy innych osób: prof. dr. hab. Jerzego Lukierskiego, dr. hab. Zbigniewa Oziewicza.

 

 
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski