kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Rekrutacja na studia II stopnia na Wydziale Fizyki i Astronomii

Zapraszamy na 2-letnie studia II stopnia (magisterskie) na Wydziale Fizyki i Astronomii, w ramach których można studiować na ciekawych, atrakcyjnych i interdyscyplinarnych specjalnościach:

kierunek fizyka

fizyka nowych materiałów (nowa specjalność, wytwarzanie i fizyka nanoobiektów)

fizyka doświadczalna

fizyka teoretyczna

fizyka komputerowa (informatyka i fizyka stosowana)

fizyka medyczna (część zajęć odbywa się na Akademii Medycznej)

fizyka nauczycielska

Studia na naszym Wydziale są bezpłatne. Kierunek posiada akredytacje Państwowej Komisji Akredytacyjnej.Warunki studiowania są wyjątkowo dobre:Liczna i kompetentna kadra naukowo-dydaktyczna (na naszym Wydziale można odbyć również doktoranckie studia III stopnia), studia bez tłoku, wszystkie zajęcia (oprócz fizyki medycznej) w jednym budynku ze stołówką i biblioteką na miejscu. Istnieje możliwość indywidualnego toku studiów oraz możliwość wyboru przedmiotów prowadzonych w języku angielskim.W ramach programów Erasmus-Socrates jeden semestr studiów można odbyć na jednej z europejskich uczelni.

Oferujemy możliwość uzyskania stypendiów naukowych, socjalnych, zapomóg oraz stypendiów Prezydenta Wrocławia.

Rekrutacja na studia rozpoczyna się 9 lipca 2007.Szczegółowe informacje na temat studiów II stopnia i rekrutacji na nie można uzyskać na stronie wydziałowej pod zakładkami „Studia ”, „Rekrutacja ” oraz w Dziekanacie Wydziału Fizyki Astronomii, pl. Maxa Borna 9, 50-204 Wrocław, tel. 071 3759357, tel./fax 071 3217682
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski