kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Jak płacić ?

Opłaty należy wnosić tylko i wyłącznie na indywidualne konto z podaniem nazwy wydziału, kierunku i roku studiów oraz zaznaczeniem czego wpłata dotyczy. Przy wypełnianiu polecenia przelewu/wpłaty gotówkowej proszę stosować się do poniższej instrukcji.

Za datę wniesienia opłaty rozumie się datę jej wpływu na rachunek bankowy Uniwersytetu Wrocławskiego.
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski